grafika grafika baner new grafika


.

.Regulamin całego portalu Tabu24.pl

Podstawowe pojęcia regulaminuSerwis - strona internetowa mieszcząca się pod domeną Tabu24.pl .

Administrator - osoba upoważniona do zarządzania serwisem i zasobami w nim zgromadzonymi, zwany także właścicielem serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, która zaakceptowała wszedła do serwisu Tabu24.pl1. Serwis informacyjny zwany jest „serwis informacyjnym” informującym społeczeństwa o zagrożeniach i działa zgodnie z prawami II Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Każda osoba korzystająca z serwisu zwana dalej jako „Użytkownik” Tabu24.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w serwisie Tabu24.pl na własną odpowiedzialność.

4. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu, ani też logowania. Korzystanie z serwisu nie wymaga zawarcia umowy, jednakże wymaga zaakceptowania Polityki Prywatności Cookies.

5. Korzystanie z serwisu Tabu24.pl jest bezpłatne i zawsze takim pozostanie.

6. Właściciel serwisu Tabu24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem sprzętu, systemami transmisyjnymi, awariami serwisu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym.

7. Informacji zawartych w serwisie Tabu24.pl nie należy traktować jako czynności do wiarygodności doradczych.

8. Informacje przedstawione przez pracownika lub osobę bądź podmiot działający na zlecenie Tabu24.pl podczas rozmowy telefonicznej, osobistej i w kontakcie mailowym nie stanowią oferty handlowej.

9. Informacje i dane umieszczone w serwisie Tabu24.pl typu wiadomości informacje fakty stanowią tylko poinformowanie opinii publicznej o wydarzeniach jakie miały miejsce, bądź też tych jakie mogą się wydarzyć.

10. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności prawnych, których podstawą było lub ma być wykorzystanie danych i informacji zawartych w serwisie. Pobierając treść artykułu pamiętaj dodać link źródła.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian technicznych związanych z serwisem bez informowania o tym użytkowników.

12. Dane osobowe użytkownika, który prawidłowo wypełnił formularz kontaktowy w serwisie Tabu24.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

13. Administrator zastrzega sobie prawo do odbierania danych osób, które wysłały uprzednio wiadomość kontaktową e-mail na adres redakcji kontakt@tabu24.pl .

14. Użytkownik, który wysyła do redakcji wiadomość, wyraża zgodę na przesyłanie do niego przez Tabu24.pl drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).

15. Termin obowiązującego niniejszego regulaminu jest ważny od 10 czerwca 2021 r. do odwołania.

16. Tabu24.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdej chwili. Wszelkie zmiany tekstowe regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w regulaminie publikowanym docelowo na stronie internetowej http://Tabu24.pl/politykaprywatnosci.php .

17. Użytkowanie i korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z norm obecnie obowiązującego prawa jak i zasad oraz zwyczajów , które mają na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.
reklama
regulamin
polityka prywatności
informacje
formularz kontaktowy
kontakt
o nas
facebook instagram youtube twitter